tirsdag 19. august 2008

Tekster for andre anledninger

Her samler jeg et knippe med andre tekster som kan passe til forskjellige andre ting...  

Vær ikke rett for å ta et stort steg når det er nødvendig, du kan ikke ta deg over en stor kløft med to små hopp. ~Ukjent 

Sammen er et godt sted å være.  ~Ukjent

Hvis du hver dag gleder bare et menneske , vil du i løpet av 40 år a gledet 14.600 mennesker. ~Charley Willey 

Ingen kommentarer: